Boodschap

 

lees meer: Blijven bidden, geheel de wereld (07-10-1945)

Neem het op. Hij is je voorgegaan; (07-10-1945)

Ik zie een grote droefheid; (29-08-1945)

Daarna kijkt de Vrouwe bedroefd en zegt: (29-07-1945)

Bent U Maria? De gestalte glimlacht tegen mij en antwoordt: Zij zullen Mij ‘de Vrouwe, noemen, ‘Moeder’. (25-03-1945)

Het laatste mariale dogma zal het voornaamste zijn:(15-08-1951)

Wie liefde bezit, zal zijn Heer en Schepper vereren in zijn schepping:(02-07-1951)

De Vrouwe glimlacht en zegt, terwijl zij om zich heen kijkt:(02-07-1951)

Deze beeltenis zal gaan van land tot land ,van stad tot stad. Dat is de bedoeling van het verlossingswerk.( 31-05-1951)

Daaraan is het te danken. Volhouden! (25-03-1945)

Ik zie een hel licht, langzaam komt de Vrouwe daaruit naar voren: (29-04-1951)

Wie Mij eet en drinkt, neemt zich het eeuwige leven en ontvangt de ware Geest (31-05-1959)

En dan spreek ik voor je leidsman. Zeg hem: (15-04-1951)

Daarna kijkt de Vrouwe lange tijd voor zich heen alsof zij heel in de verte tuurt.(15-04-1951)

Gij, ouderen van deze wereld, leert uw kinderen toch terug te gaan tot het kruis(01-04-1951)

En nu spreek ik tot degenen die een wonder willen(01-04-1951)

De Vrouwe maakt geen verwijt maar komt als een goede Moeder.(05-101952)

Nu ga ik de Vrouwe spreken tot alle priesters en religieuzen.(05-10-1952)

Gij kunt helpen  door dit gebed te zeggen. Meer wordt niet verlangd.(05-10-1952)

De mensen zijn aan de Moeder toevertrouwd.(15-08-1951)

Het dogma der Opneming moest voorafgaan.(15-08-1951)

Deze beeltenis zal voorafgaan…(15-04-1951)

Waarom sta ik zo?(01-04-1951)

Ik sta hier en wil zijn: de Vrouwe van alle Volkeren, niet van een speciaal volk, maar van alle(01-04-1951)

Ik sta als Vrouwe voor het kruis, als de Moeder voor mijn Zoon,(28-03-1951)

Waarvoor angst te hebben voor de zaken van de Zoon?(28-03-1951)

Ik hoor de Vrouwe zeggen:”Kent gij uw wetten?”(28-03-1951)

Weet gij, kind, wat voor een tijdperk dit is?:(28-03-1951)

Dan zegt de Vrouwe: Die eens Maria was, dat blijft zo.(28-03-1951)

Zeg uw bisschop dat het de wens is van de Vrouwe van alle Volkeren : (08-12-1952)

Kind, nogmaals dring ik erop aan dat dit doorgevoerd wordt.(04-03-1951)

Zie naar mijn beeltenis en bekijk die goed.(04-03-1951)

Als ik vraag wie dat is, krijg ik ten antwoord: (03-01-1946)

Dan begint de Vrouwe te spreken en zij zegt: (31-12-1951)

Dan zegt de Vrouwe “Kom” en zij wijst naar mijn hand. (03-01-1946)

De Vrouwe zegt tegen mij: “Strijd zal er komen over geheel Europa en daarbuiten”(03-01-1946)

Met haar vinger waarschuwend opgeheven zegt de Vrouwe:(15-11-1951)

De Vrouwe wijst op Frankrijk en zij zegt:(15-11-1951)

Nederland, pas op! (15-11-1951)Arm volk van Duitsland, hebt gij nog niet genoeg geleerd?(15-11-1951)

De Vrouwe wijst op Amerika en zegt vertoornd:(15-11-1951)

Heus, het is de moeite waard om de wereld te verlaten. Het was of de Vrouwe dit tweeledig bedoelde.(31-05-1957)

De Vrouwe van alle Volkeren waarschuwt Amerika te blijven wat het was.(31-12-1951)

En dan gaat de Vrouwe met haar vinger heen en weer en schudt steeds met het hoofd van ‘nee’.(19-11-1949)

Wij moeten daar het kruis weer brengen en het middenin planten.(19-11-1949)

Het moet terug tot God. Het volk is er rijp voor.(01-10-1949)

Ik zie nu Rusland en de Vrouwe neemt mij mee naar glazen gebouwen.(01-10-1949)

De Vrouwe zegt: Kind, er zal een zware strijd komen.(01-10-1949)

Ik zie de Vrouwe. Zij zegt:(01-10-1949)

Ik weet niet wat dit betekent. Dan zegt de vrouwe: (07-05-1949)

Ik hoor de Vrouwe heel bedroefd en nadrukkelijk zeggen:(07-05-1949)

De Vrouwe zegt: Het zijn natuurkrachten, daar zult ge van horen:(07-05-1949)

Nu trekt de Vrouwe een vrolijk gezicht en zegt tegen mij:(07-05-1949)

Verwording hoor ik de Vrouwe tweemaal zeggen:(07-05-1949)

De vrouwe zegt: Waar zijn uw soldaten?:(07-05-1949)

Plotseling zie ik dat het de Vrouwe is:(07-05-1949)

De Vrouwe zegt dan tot al degenen die om de paus heen zitten:(28-03-1948)

Daarna wijst de Vrouwe en ik zie een soldatenkerkhof:(07-12-1947)

Dan wijst de Vrouwe omhoog en zegt:(07-12-1947)

Zeg dan tegen de paus dat de Heer en de Vrouwe hem bijstaan in zijn moeilijke, zware taak:(05-101952)

De Vrouwe heeft gezegd:er zullen onrustbarende uitvindingen gedaan worden:(31-05-1955)

Nu heft de Vrouwe haar vinger op en zegt met klem:(31-05-1955)

De Vrouwe plant nu op het offeraltaar een kruis:(29-07-1945)

Heel bezorgt zegt de Vrouwe:(31-05-1955)

De Vrouwe komt verkondigen de Heilige Geest:(31-05-1955)

Daarna wacht de Vrouwe even en kijkt voor zich uit:(31-05-1955)

Plotseling hoor ik de stem van de Vrouwe indringend en duidelijk zeggen:(31-05-1956)

De Vrouwe zegt: weet te oordelen  en te veroordelen zoals de Heer Jezus Christus dat deed.(08-12-1952)

Nu zie ik schapen rondom de Vrouwe:(08-12-1952)

Ik zie dan de Heilige Vader, paus Pius XII. De Vrouwe zegt: (04-04-1954)

Ik, de Vrouwe ben vandaag gekomen om te zeggen:(15-06-1952)

Alle dogma’s die voorafgegaan zijn, omvatten het leven en heengaan van de Vrouwe:(05-10-1952)

Gij, christenmensen,zult elkander vinden bij de Vrouwe van alle Volkeren:(15-06-1952)

Immers, de Vader, de Zoon, de Geest wil de Vrouwe:(29-04-1951)

Ik zie de Vrouwe nu  als in een waas ( 01 -04-1951)

Dan kijkt de Vrouwe in de verte en zegt: (04-04-1954)

De Vrouwe staat nu weer duidelijk voor het kruis en zegt: (15-04-1951)

Nu kijkt de Vrouwe mij weer aan en glimlacht:(04-04-1954)

Dan zegt de Vrouwe tegen mij, terwijl zij nog meer naar voren komt: (29-04-1951)

Nu gaat de Vrouwe van het kruis weg (29-04-1951)

Bij het kruisoffer  kwam de Vrouwe: (06-04-1952)

De Vrouwe zegt: “de krachten der hel zullen losbreken”(03-12-1953)

De Vrouwe zegt: Helpt gij in uw land voor de verspreiding: (11-10-1953)

De Vrouwe wacht een lange tijd en begint dan weer te spreken:(31-05-1954)

Toen wees de Vrouwe op die mannen en zei (25-01-1951)

Brengt Hem eerherstel zegt de Vrouwe van alle Volkeren:(31-05-1959)

De Vrouwe zelf was trouwens ook een en al schittering:(31-05-1959)

De Vrouwe van alle Volkeren belooft hierbij dat zij die vragen: (31-12-1951)

Alles wat gij doormaakt in dit leven is een gang zoals uw Moeder: (31-05-1955)

De Vrouwe heeft gezegd: de wereld gaat in verwording: (15-08-1951)

De Vrouwe glimlacht en zegt:(31-05-1951)

Vele mensen hebben Maria als Maria gekend: (02-07-1951)

De Vrouwe van alle Volkeren zal u helpen in alle moeilijkheden: (31-05-1955)

Er zijn ook schapen die liggend met opgeheven kop naar de Vrouwe van alle Volkeren kijken.(31-05-1951)

Daar is de Vrouwe weer en zij zegt: Ik sta hier en kom je zeggen:(31-05-1951)

Nu maakt de Vrouwe van alle Volkeren  met de hand een soort boog en zegt: (27-05-1950)

Na de zegen gaat de Vrouwe van alle Volkeren heel rustig verder met haar boodschap: (31-05-1955)

Nu glimlacht  de Vrouwe van alle Volkeren en zegt: (29-04-1951)

De Heer en Schepper acht het nodig om door de Vrouwe van alle Volkeren een
waarschuwing te geven aan de Kerk.

De Vrouwe van alle Volkeren kijkt mij glimlachend aan en zegt: (31-12-1951)

Luister goed wat dit betekent zegt de Vrouwe van alle Volkeren. (15-04-1951)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>